Texter

Här finns några olika texter jag skrivit, både ett par artiklar och uppsatser från akademiska studier.

Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman Debattinlägg om arbetsmiljö och personalpolitik i skolan, publicerad  i Skolvärlden.

Förslag som kastar kvinnor bakåt i tiden Debattinlägg om vårdnadsbidrag och förskolan. Med Lotten Sunna. Publicerad på Brännpunkt, SvD.se

Människan’ i konsekvens av liberal ekonomisk teori, från: Adam Smith till Gary Becker

Uppsatsen handlar om hur nyliberala ekonomer från Adam Smith till Gary Becker utvecklat en teori om hur människan som varelse är funtad. Denna idé om ‘människan’ bekräftas av de ekonomiska teoretikernas teorier om samhället och dess ideala ekonomiska organisering.   D-uppsats i idéhistoria>>

En sagolik pedagogisk talang räcker inte för en stressad lärare. Ett debattinlägg i samband med Lärarhögskolans kampanj 2006 för att locka studenter till yrket.

Publicerad i Stockholms Fria Tidning >>

Kunskapssyn, riklig språkanvändning och barns uppväxtvillkor

Att frågor om skola, pedagogik och kunskap inte är något man avhandlar på ett bräde vet nog de flesta. Tyvärr är dessa frågor ofta utsatta för förenklade och populistiska analyser. Många gånger slirar diskussionerna iväg på sidospår om kepsar, mobiltelefoner och en dåligt definierad oordning.

När en ordentlig utveckling av skolan behövs, är en nyanserad och djuplodande diskussion av största nöd. Arbete skrivet vid Högskolan Dalarna -08 >>

Om elever inte ges inflytande över sin utbildning blir det svårt att hävda att de ska bli ansvarsmedvetna medborare i det demokratiska samhället. Examensarbete på VAL-utbildningen Högskolan Dalarna: Elevdemokrati på gymnasiet

Journalistic ehtics

 As a journalist you can exercise a great deal of power. In that position it is essential to be consious of ethical implications. In this Masters essay in Radio journalism, written in 1998 at Goldsmiths College, I discuss what the journalist can learn from Pièrre Bourdieus concept of participant objektivation.

’What can the TV journalist learn…..’ >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.