CV

Arbete

 • Gy-lärare Sh, Ge, Sv, gör pedagogiska kartläggningar, Kulturama gym. 2023 08 10 – ff
 • Kommunikatör, Länsstyrelsen i Dalarnas län,    2022 08 16 – 2023 02 01
 • Författare frilans, kursbok/fortbildning för pedagoger; Vill du? Får jag? Ska vi?

  Omslag till boken

  Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer, utgiven på Liber i juli 2022

 • Kommunikatör för nomineringsgrupp i kyrkovalet 2021. Skrivit pressreleaser, skött Fb-sida, framställt grafiska annonser, flyers
 • Gymnasielärare, undervisning i samhällskunskap och svenska, Viktor Rydbergs gymnasium, Opl 2019 – 21
 • Gymnasielärare svenska, samhällskunskap, sociologi och medieämnen Stockholm Stad; Riddarfjärdens gymnasium, Kärrtorps gymnasium, Norra Real, Södra Latin 2006-2019
 • Gymnasielärare text, journalistik, radio, medieprod. ljud, temaledare projektarbete.
  Rudbecksskolan, Sollentuna kommun, 2001 –  2005
 • Observatör i kommunalt utvärderingsprogram för gymnasieskolan,
  Sollentuna kommun. 2004 – 2005
 • Programledare, reporter, Sveriges Radio Västerbotten, 06 2001 – 08 2001
 • Gymnasielärare journalistik och mediekunskap,
  Nacka Mediagymnasium, 09 2000 – 10 2001
 • Kultur- och nyhetsreporter, Ålands Radio, 04 2000 – 09 2000
 • Reporter frilans, P1 SR, UR, Deutsche Welle, Läns &
  Riksnytt – taltidning, 1998 – 2004
 • Reporter, Sveriges Radio Värmland, 06 2001 – 08 2001
 • Radioproducent, intervjuare, Utbildningsradion, 1995 – 96,1999
 • Praktik som reporter, Sveriges Radio, Kulturnytt, 31/3 – 24/4 1998
 • Evenemangsansvarig, Tidskriften 90TAL, 08 1994 – 03 1995
 • Praktik inom kulturvetarlinjen,
  Svenska Kulturhuset i Paris och Filmenheten i Stockholm,
  Svenska Institutet, 5/10 – 20/12 1992

Utbildning

 • Webbredaktör, terminskurs, Poppius journalistskola    02 – 06 2022 
 • Att handleda lärande, 7,5 hp, Pedagogiska inst., Stockholms universitet   2019
 • Våld i nära relation 3 hp, Karolinska institutet          2018
 • Svenska som Andraspråk I, Stockholms universitet, 2016,   30 hp
 • Svenska I:  Skriva och tala, Sociolingvistik och samtalsanalys, Populärlitteratur,       2015,  22,5 hp
 • Pedagogiskt arbete I-III, , Högskolan Dalarna, Lärarexamen gymnasiet,   2010
 • Genus i etnicitet och etnicitet i genus,
  Stockholms universitet, 2006,  15 hp
 • Global Electronic Journalism
  JMK. Stockholms Universitet,  2000, 15 hp
 • Master of Arts i Radio, Media and Communications, Radio,
  University of London, U.K., 09 1997- 06 1998
  Uppsats om journalistisk etik (Se under Texter.)
 • Fil. Mag. i Idéhistoria, Stockholms universitet,
  D-uppsats om liberala ekonomers teorier om människan (Se under Texter)
  08 1996 – 06 1997
 • Statsvetenskap, Stockholms universitet, 01 – 06 1994, 30 hp
 • Franska, Institut Catholique,
  Paris, Frankrike, 02 – 06 1993
 • Franska, Université de Montréal, Kanada, 02- 06 1990
 • Kulturvetarlinjen, fil. kand.
  Idéhistoria 90 hp, Litteraturvetenskap  60 hp,
  Kultur och kommunikation 30 p, Stockholms universitet, 1987 – 1992
 • Social linje m. Estetisk variant, gymnasiet
  inriktning Drama och TV – och filmkunskap,
  Södra Latins gymnasium, Stockholm,  1982 – 1984
 • Grundskolan (delvis i U.S.A & Nya Zeeland), 1973– 1982

Övrigt

 • Förtroendevald Fritidsnämnden, Nacka Kommun                         2022
 • Kyrkofullmäktigeledamot, Saltsjöbadens församling                      2021  
 • Valberedning bostadsrättsförening                                                  2018-19  
 • Styrelsemedlem LR lokalt på Södra Latins gymnasium                 2016/17
 • Webdesign, Åsö komvux, Stockholms stad,                                      2006
 • Persiska, ABF,                                                                                       1998/99
 • Styrelseledamot i bostadsrättsförening, ordinarie       1996 -97,  2017-18
 • Teater, Teaterverkstan, Folkuniversitetet,                                            1984
 • Text- bild- web- och ljudredigeringsprogram: In Design, Pro Tools ,
  Audacity, Photo Shop, Dream Weaver mfl.
 • Språk – engelska, franska (lite persiska och lite spanska)
 • Kan fotografera
 • B-körkort