Texter

Här finns ett axplock av texter jag skrivit, ett utdrag ur vår bok Vill du? Få jag? Ska vi?, publicerade artiklar, webbtexter och akademiska texter.

 • ”Barn och unga behöver vara med och planera sexualundervisningen”  – En opinionsartikel i Sydsvenska Dagbladet 28 juni 2022 inför förändrade läroplaner, skriven tillsammans med andra författare.
 • Vill du? Får jag? Ska vi? Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Utgiven  juli 2022 på Liber. Här finns ett smakprov ur boken.
 • Skeppsmasken Teredo Navalis, för barnbesökare till muséet VRAK.
 • ”Smultron i Stockholm” – På denna sida har vi samtal lite ovanligare tips och besöksmål i Storstockholm. Sidan är gjord på webbredaktörskursen på Poppius 2022. Här finns olika inlägg från alla som gick kursen.
 • Pressmeddelande om Länsstyrelsen i Dalarnas utbildning om metodstödet FREDA.
 • Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman Debattinlägg om arbetsmiljö och personalpolitik i skolan, publicerad  i Skolvärlden.
 • Förslag som kastar kvinnor bakåt i tiden Debattinlägg om vårdnadsbidrag och förskolan. Med Lotten Sunna. Publicerad på Brännpunkt, SvD.se
 • Reportage renfotokort reportage i lokalpress
 • Människan’ i konsekvens av liberal ekonomisk teori, från: Adam Smith till Gary Becker Uppsatsen handlar om hur nyliberala ekonomer från Adam Smith till Gary Becker utvecklat en teori om hur människan som varelse är funtad. Denna idé om ‘människan’ bekräftas av de ekonomiska teoretikernas teorier om samhället och dess ideala ekonomiska organisering.   D-uppsats i idéhistoria>>
 • En sagolik pedagogisk talang räcker inte för en stressad lärare. Ett debattinlägg i samband med Lärarhögskolans kampanj 2006 för att locka studenter till yrket.  Publicerad i Stockholms Fria Tidning >>
 • Kunskapssyn, riklig språkanvändning och barns uppväxtvillkor  Att frågor om skola, pedagogik och kunskap inte är något man avhandlar på ett bräde vet nog de flesta. Tyvärr är dessa frågor ofta utsatta för förenklade och populistiska analyser. Många gånger slirar diskussionerna iväg på sidospår om kepsar, mobiltelefoner och en dåligt definierad oordning.
 • När en ordentlig utveckling av skolan behövs, är en nyanserad och djuplodande diskussion av största nöd. Arbete skrivet vid Högskolan Dalarna -08 >>
 • Elevdemokrati på gymnasietOm elever inte ges inflytande över sin utbildning blir det svårt att hävda att de ska bli ansvarsmedvetna medborgare i det demokratiska samhället. Examensarbete på Lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna: Elevinflytande på gymnasiet
 • Journalistic ehtics  As a journalist you can exercise a great deal of power. In that position it is essential to be consious of ethical implications. In this Masters essay in Radio journalism, written in 1998 at Goldsmiths College, I discuss what the journalist can learn from Pièrre Bourdieus concept of participant objektivation.                                                  ’What can the TV journalist learn…..’ >>

Lämna ett svar